«از من‌هم به سوی ماهم»

متنی که در ادامه خواهید خواند، حاصل حدود دو سال همکاری و همفکری جمع کوچک ما برای پاسخ دادن به سؤالات و ابهامات‌مان در مورد خشونت جنسی و بررسی راهکارهای عملی و جمعی مقابله با آن در فضای اطراف‌مان است. در خوانش متن پیشِ‌رو، باید پیچیدگی‌ها و تأثیراتی که از طرفی حافظه تاریخی و از طرف دیگر تجربه زیستهٔ ما، به‌عنوان خشونت‌دیده یا شاهد خشونت جنسی، به لحاظ احساسی، اخلاقی و سیاسی، بر ما، نوشتار و کنش‌هایمان تحمیل کرده است را نیز مدنظر داشت.

باید تأکید کنیم این متن ماه‌ها پیش از موج اخیر جنبش «من‌هم» فارسی زبان، در مرداد سال ۱۳۹۹، به رشتهٔ تحریر درآمده است. اگرچه ما، به‌عنوان نویسندگان این متن، دغدغهٔ فراگیری جنبشی فمینیستی علیه خشونت جنسی را داشته و داریم، اما در زمان برگزاری کارگاه‌ها و نگارش این نوشته تصوری از امکان گسترش و حدودوثغور واکنش عمومی با موضوع افشاگری خشونت جنسی در مرداد و شهریور ۱۳۹۹ را نداشتیم. هرچند از نظر ما سؤالات و برخی نکاتی که در این متن برجسته شده‌اند، همچنان در فضای فعلی و در بستر جنبش «من‌هم» فارسی‌زبان دارای اهمیت هستند، اما موضوعات و نکات مطرح‌شده در این متن بیشتر جنبش «من‌هم» اروپای غربی و آمریکای شمالی را مدنظر قرار داده‌اند. تلاش ما این بوده که با برجسته‌کردن این نکات، به زوایای کمتر دیده‌شدهٔ مسئله افشاگری خشونت جنسی و همین‌طور راهکارهای دیگر مبارزه با این شکل از خشونت بپردازیم.

واقعیت این است که ما هم همچون بسیاری دیگر از خواهرانمان چه از منظر فردی و احساسی و چه از منظر مبارزاتی تحت تأثیر موج قدرتمند افشاگری‌ها در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان قرار گرفتیم و دفاع از این حرکت آغازشده را وظیفه سیاسی/فمینیستی خود می‌دانیم. درعین‌حال لازم به تصریح است که در این نوشته نه جنبش «من‌هم» (MeToo) را به‌طور قطعی تائید یا رد کرده‌ایم و نه ادعا کرده‌ایم که راه‌حلی بهتر و اکسیری رهایی‌بخش برای وضعیت فعلی مبارزه با خشونت جنسی ارائه داده‌ایم. آنچه تلاش کرده‌ایم به‌صراحت و به‌طور مشخص به آن بپردازیم، وجوه مثبت و منفی افشاگری از دل مباحثات برآمده از کارگاه‌ها، مطالعه تجربیات دیگر کشورها و مواجهه با نقدهای فمینیستی همدلانه با جنبش افشاگری خشونت جنسی است. درنهایت موضع ما تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری استراتژیک، بر مبنای تحلیل مشخص از گروه‌های درگیر و پیش‌بینی توان جلب حمایت فراگیر، در هر زمان و مکان معین در مواجهه با خشونت جنسی، به‌منظور انتخاب راهکار کاراتر برای مبارزه با این شکل از خشونت و سازمان‌دهی یک جنبش گسترده و پایدار علیه آن است.

و در پایان امیدواریم، این متن فتح بابی باشد برای گفتگو و تعامل بیشتر در میان روایت‌گران و همچنین فعالین و گروه‌های فمینیستی، در تلاش برای پیشبرد و تداوم حرکتی که اخیراً در فضای مجازی آغاز شده است. این تازه آغاز راه سخت و ناهموار مبارزه با خشونت جنسی و فرهنگ تجاوز است.

متن کامل را در اینجا بخوانید.