بدن و پوشش زنان، سرکوب و مبارزه

مدیریت حجاب اجباری در میانه‌ی انقلاب زن زندگی آزادی – در حاشیه‌ی اخبار تعطیلی گشت ارشاد

در میانه‌ی انقلاب می‌نویسیم، در میانه‌ی انقلابی زنانه که شکوه و درخشش آن در مبارزه با حجاب اجباری و ابداع رادیکال‌ترین اشکال مبارزه و مقاومت چنان امیدی را به مردم تزریق کرده و چنان هراسی را به دل حاکمان انداخته که جامعه را عمیقا دگرگون و وارد دوران تازه‌ای کرده است. دیواری که سال‌ها با مقاومت زنان ترک‌های سنگین برداشته بود، اینک فروریخته ، مقاومتی که از اسفند ۵۷ آغاز شده و به هما دارابی و دختر آبی و دختران خیابان انقلاب رسیده بود، امروز با اسم رمز ژينا فضاها را تسخیر و باز پس گرفته است، و حجاب که در ابتدای انقلاب ۵۷ به فردای آزادی حواله و قربانی مردسالاری سیاسی و اجتماعی شده بود، اینک به اسم رمز انقلاب و آزادی تبدیل شده است. ادامه…


تاریخ مختصر انقیاد بدن زنانه: برآمدن گشت ارشاد و سرکوب زنان* در فضای عمومی

انقیاد بدن زنان* نه با گشت‌های ارشاد آغاز شده و نه احتمالا با انحلال و یا فراموشی آنها به پایان خواهد رسید. اما آنچه پرداختن به این مسئله را در برهه‌ی زمانی فعلی برای ما ضروری می‌سازد، تصریح  و تاکید بر رابطه‌ی ارگانیک این شکل عریان از سرکوب بدن با دیگر اشکال سیستماتیک خشونت (نه صرفا علیه زنان) در ایران کنونی است. بازگشت به این تاریخ(ها)، که حامل تجربه‌ی میلیون‌ها زن در ایران پس از انقلاب است، در حکم فراخوانی است برای یادآوری و هم‌رسانی دیگر اشکال خشونت بر بدن که به حکم تکرار به امری «عادی‌» (Normal) و طبیعی بدل گشته و در نتیجه از خاطره‌ی مشترک بدن‌ها و حافظه‌ی جمعی ما بالاجبار رانده شده‌اند. ادامه…


روایتی از چهاردهه حضور پلیس حجاب، کنترل پوشش و مبارزه زنان

ویدئوی «روایتی از چهار دهه حضور پلیس حجاب»‌، ساخته‌ی کلکتیو لیلیت بر اساس مقاله «تاریخ مختصر انقیاد بدن زنانه: برآمدن گشت ارشاد و سرکوب زنان* در فضای عمومی» ساخته شده است که حاصل یک سال تحقیق جمعی در مورد تاریخ چهل‌ساله‌ی پلیس حجاب در ایران است